Cardioloog-elektrofysioloog

Aantal uur: 45

Het ritme expertisecentrum van het Haga Hart Longcentrum zoekt een op innovatie gerichte, ambitieuze cardioloog-elektrofysioloog (8 dagdelen)

Functieomschrijving

Uw werkkring

In de alliantie van de vakgroepen cardiologie en cardiothoracaal chirurgie is er een uitstekende samenwerking, onder andere leidend tot een gezamenlijk ritme expertise centrum. Hierin is een zeer goede samenwerking met de cardio-anesthesiologen en de intensivisten, zich uitend in een structureel en laagdrempelig contact in de cardio-chirurgische keten. Het HagaZiekenhuis heeft een erkende volledige opleiding tot cardioloog. De cardiologische zorg wordt op hoog niveau in de volle breedte aangeboden. In het Hart Longcentrum is het regionale expertisecentrum voor acute cardiologie, waaronder shockcentrum, gevestigd.
De cardiologen werken in een samenwerkingsverband met de cardiologen van het Lange Land ziekenhuis en het Reinier de Graafgasthuis.

Alvast kleine impressie opdoen van ons Hart Longcentrum? Bekijk dan de onderstaande compilatievideo:

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners. Het verwijsgebied voor ablaties is zelfs nog groter. Uniek voor het ziekenhuis is dat dit het eerste ziekenhuis in de Benelux is met een MRI-Ablatiecentrum In dit centrum zijn twee werelden in één centrum bij elkaar gebracht: de MRI-beeldvorming en de Ablatiebehandeling.

Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis werken ruim 3.500 medewerkers. Waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten. Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op. Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp speciaal voor kinderen.

Profiel

Uw profiel

  • U bent een geregistreerd en gepromoveerd cardioloog met een erkenning in de elektrofysiologie.
  • U hebt als elektrofysioloog ruime ervaring in alle vormen van (complexe) katheter-ablaties en bij voorkeur ook epicardiale ablaties.
  • U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, bent communicatief ingesteld en door uw verbindend vermogen bevordert u de onderlinge samenhang tussen de discipline klinische elektrofysiologie, en in het bijzonder de discipline beeldvorming, maar ook de andere cardiologische sub disciplines en klinische afdelingen polikliniek en overige zorg- en hulpverleners rondom de patiënt.
  • U ontplooit wetenschappelijk activiteiten en werkt mee aan de algemene poliklinische en klinische patiëntenzorg.
  • U bent ambitieus, flexibel en teamgericht. U beschikt over een goed ontwikkeld empathisch vermogen. U bent aanspreekbaar voor verbeteringen in gedrag en bent ook bereid collega’s op hun gedrag aan te spreken. U neemt deel aan het IFMS.
  • U bent veranderingsgezind waarbij effectiviteit van het leveren van cardiologisch zorg het uitgangspunt is en waarbij doelmatigheid niet uit het oog wordt verloren.
  • U bent bereid actief deel te nemen aan de opleiding van assistenten tot cardioloog en geeft bij- en nascholing aan personeel van het ziekenhuis, huisartsen en cardiologen binnen en buiten het ziekenhuis.
  • U hebt aantoonbare didactische en organisatorische kwaliteiten.
  • U bent in staat in de kleurrijke en complexe context van de basis- en topklinische cardiologische dienstverlening de belangen van de patiënt, het hartcentrum, de afdeling elektrofysiologie in het bijzonder en overige belanghebbenden (huisartsen, cardiologisch geïnteresseerde radiologen, ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio) in te kunnen schatten en dit krachtenveld te gebruiken om verbindingen te leggen die de kwaliteit van cardiologische behandeling verbeteren.
  • U neemt deel aan ziekenhuiscommissies.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt middels toetreding tot het Medisch Specialisten Coöperatief (MSC) HagaZiekenhuis.

Het MSC Haga U.A. is een coöperatief die de vrijgevestigd medisch specialisten in het HagaZiekenhuis samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de collega’s in loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke, veilige en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschap. Het MSC Haga U.A biedt een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Meer informatie

Uw sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. V. van Driel, cardioloog-elektrofysioloog, dr. I van der Bilt, cardioloog voorzitter vakgroep of met drs. M. Bax, cardioloog en medisch manager Hart Longcentrum via (070) 210 2308.

Direct solliciteren mag natuurlijk ook!

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en selectiebureaus.

Algemene vragen?

(070) 210 4500

Recruitment

(06) 33 18 18 84

Opslaan als favoriet