Tandarts-Angstbegeleiding

Aantal uur: 16

Voor de afdeling Angstbegeleiding & Gehandicaptenzorg (A&G) van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde zijn wij op zoek naar een Tandarts – Angstbegeleiding voor 2 dagen per week, die tandheelkundige zorg verleent aan extreem angstige patiënten met vaak meervoudige problematiek en complicerende factoren.

Functieomschrijving

Uw werkkring
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Hagaziekenhuis maakt deel uit van de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde (MKBT).

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde biedt zorg aan patiënten met een beperking, medisch gecompromitteerde patiënten, kinderen en volwassenen met angst voor de tandarts, patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen in het hoofd-/halsgebied of een combinatie van hierboven genoemde factoren. De gewenste zorg wordt geboden op basis van verwijzing.

Behalve tandartsen zijn kaakchirurgen, een klinisch psycholoog, fysiotherapeut, orthodontist en de afdeling KNO werkzaam binnen de zorgverlening van het Centrum.

Profiel

U bent een ambitieuze collega die beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Werken in teamverband vindt u plezierig. Overleggen met het team over het vakgebied en patiëntenzorg is u aan besteed. U hebt aantoonbare ervaring met bijzondere patiëntengroepen en bent gekwalificeerd als gedifferentieerd Tandarts-Angstbegeleiding of bent hiervoor in opleiding.

Meer informatie

Uw vragen
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. P.C. Lansen, tandarts-pedodontoloog, via telefoonnummer (070) 2106709.

Uw sollicitatie
Stuur uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae naar: recruitment@hagaziekenhuis.nl of solliciteer via de groene knop.

Algemene vragen?

(070) 210 4500

Recruitment

(06) 33 18 18 84

Opslaan als favoriet